TÜRKİYENİN GÜNDEMİ-SİYASAL İTTİFAK VE BİRLİKTİR.

TÜRKİYENİN GÜNDEMİ-SİYASAL İTTİFAK VE BİRLİKTİR.

İktidar olmanın yolu,kitleleri Türkiye nin gerçekleri etrafında,doğru bir biçimde,örgütlenmesinden geçer.Dolayısıyla, halkın somut taleplerine sahip çıkmak ve programı sosyo-ekonomik ve sosoyo-kültürel yapıya uygun olarak hazırlayıp,uygulamak gerekir.Bu nedenle de, siyasi partilerin kitlelerden kopmadan,gerek Dünya nın ve gerekse Türkiyenin içinde bulunduğu koşulları objektif olarak, değerlendirip, demokrasinin ve rejimin gelişmesi ve güçlenmesi temelinde tavır sergilemesi gerekir.Çünkü;

Bir toplumun gelişmesi,çağdaşlaşması,sahip olduğu demokrasi boyutuna ve rejimin özelliği ile orantılıdır.Onun içindir ki, bu gün ülkemizin içinde bulunduğu koşullar,gerici bir zihniyetin iktidarı ele geçirmesinden bu yana, gerek emek cephesi üzerinde kurulan baskılar,gerek aydınlara,askerlere

Yargıya ve kısacası emek ve demokrasi cephesine yapılan baskı ve yıldırma politikaları,toplumu iyice germe noktasına getirmiştir.

Geleceğinden kaygı duymaya başlayan gerici iktidar,Ülkenin ekonomik düzenini, siyasi istikrarsızlığı, pahalılığı ve toplumsal barışı düzeltme yerine, muhalefetle ve Cumhuriyet kurumlarıyla olumsuz gerginleşmeye yol açmaya devam etmektedir.Bu boşluktan yararlanan güçler, zihniyet olarak,devlet içinde devlet, iktidar içinde hükümet olmayı sürdürmektedirler.Hükümet artık şikayet mercisi olmaktan çıkıp,icraat düşüncelerini sergilemelidir.Ancak, iktidarın günümüzde demokrasiyi geliştirme ve güçlendirme ile Cumhuriyetin temel değerlerinin korunmasında ve ülkenin kalkınması için istihdam hususunda artık güvenilirliğini kaybettiği görülmektedir. Özellille de rejim hususunda…Muhalefet cephesine gelince:

Tüm siyasiler, her türlü propagandalarında ağızlarını açtıklarındçok karanlık” gibi söylemlerle kitleleri etkilemeye çalışmaktalar.Ama bu tespiti, ne kadar yürekten söylediklerine,ne kadar inandırıcı ve samimi oldukları hususunda yurttaşların inancının tam olduğu söylenemez.Çünkü,

Demokrasi ve Cumhuriyet gerici, yobaz ve Faşist zihniyetin dışındaki tüm güçlerin sorunu olmalıdır.Dolayısıyla önümüzdeki 16 NİSAN Referandumu ,

Ulusumuz açısından tam bir demokrasi ve Cumhuriyet sınavı olacaktır.Ey siyasiler, eğer söylediklerinizde samimi iseniz,işte size bir fırsat.Koltuk sevdanızı ve kariyer düşüncelerinizi bir tarafa bırakın , ASİL değil VEKİL olduğunuzu hatırlayın,ülkenin ,halkın ve Cumhiriyetin geleceği için tavır sergileyin.Birlikten yana olun,ittifaktan çekinmeyen,Aksi haldeayrı ayrı hareket edecek olursanız,Ülkeyi tamamen kaybetmiş olacaksınız…Sokrates’in

Söylediği gibi, “…Toplumlar hak ettikleri rejimle yönetilirler”

 

Gazi KESKİN

Bir cevap yazın