TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR..?

      Yorum yok TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR..?

TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR..?

12.Y.Yılın sonunda kurulan Osmanlı Devleti,kendisinden önce hüküm süren 15 Türk Devleti nin ,devlet anlayışı, sevk ve idare bakımından,dünyada ki toplam 60 ülkeyi 623 yıl himayesi altında idare etmiş, (1299-1922 arası) Türk ırkını ve tarihsel süreç içerisinde devletsiz bırakmamıştır.

Türkiye’nin, gerek coğrafi olarak Dünyanın çok Stratejik bir noktasında yer alması, ve gerekse, zengin yer altı kaynaklarından dolayı batılı emperyalistlerin sürekli dikkatlerini çekmiş ve bu bölgeye ekonomik ve siyasal olarak sahiplenme arzuları yüz yıllardır devam etmiştir.Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti,batılı emperyalistlerin heveslerini kursağında bırakmış, Türk Ulusu kendi kaderini kendisi belirlemiş ve Dünyada emperyalistlere karşı ilk kurtuluş savaşı vererek örnek olmuş ve Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur.bu muazzam gelişmenin dünyada bir başka örneğini göremezsiniz.

Tüm dünyada ezilen ve emperyalistler tarafından sömürülen mazlum insanlara örnek olan bu, Türk Ulusunun kurduğu Devlet ve Rejim şekli olan Cumhuriyet, günümüze kadar sürdürülmüş ve Parlamenter sistem korunmuştur. Ancak, Cumhuriyetin ilanından ve 1946’lardan sonra Emperyalizm ve içimizdeki iş birlikçileri boş durmamış adeta intikam alırcasına hakimiyetlerini sürdürmek için günümüz koşullarını yaratmışlardır.

Cumhuriyetin kazanımları bir bir ortadan kaldırılmış,demokrasinin içi boşaltılmış,Laiklik hiçe sayılmış, Cumhuriyet Rejimi tehlikeye sokulmuştur.Günümüzde mevcut sistemim korunması ve savunulmasını belli güçler yerine getirmektedir.Ancak bu güçlerin de Birliği ve ittifakı istenilen düzeyde değildir.Bu güçlerin zayıflığının yanı sıra, halkın siyasal bilincinin ve eğitimin de düşük olması ayrı bir olumsuzluktur.

Günümüzde değerlendirmemiz gereken bir başka husus ise, “ VEKİL” ve

“ ASİL” olayıdır.Kimin vekil, kimin asil olduğunu bu günkü iktidar bilerek , çıkar ve menfaat için kasıtlı karıştırmaktadır.Bizler halk olarak ihtiyaçlarımızın karşılanması ve Ülkenin kalkınması için “VEKİL” tayin edip,parlamentoya gönderdiğimiz kişiler,gerek çıkardıkları yasalarla ve gerekse tavır, davranış ve yöntemleriyle,gerek Rejimin ve gerekse halkın aleyhine çalışmaktadırlar.Örnek mi istiyorsunuz..Nerede Atatürk’ün kurduğu Tam Bağımsız Türkiye…Dolayısıyla;

Ülkemizde meydana getirilen siyasi,ekonomik ve kültürel istikrarsızlık,sosyal yaşamı bütün boyutlarıyla olumsuz etkilemiş ve yozlaşma had safhaya varmıştır. Terörizm, yolsuzluk, Laiklik karşıtlığı,ülkemizin iç sorunu olmaktan ziyade dış güçler ve işbirlikçiler ile, ülkeyi adeta “ İÇ SAVAŞ”

Eşiğine getirmiştir.Dolayısıyla, Artık “ TÜRKİYEDE NELER OLUYOR” yerine bundan sonra olacaklara dikkat çekip, gelecekteki yaşamımızın, “ Geçmişin kötü mirası üzerine kurulmaması” için duyarlı olmamız ve bu hususta tüm kurumlarımızla,kuruluşlarımızla, birlikte ve tek güç halinde olmamız gerekmektedir.SAYGILARIMLA.

 

Gazi KESKİN

Bir cevap yazın