TURKİYE’DE DEMOKRASİ MÜCADELESİ VE SOSYAL DEMOKRASİ’NİN YERİ

(…Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e, oradanda günümüze kadarki süreçte, İktisadi, Siyasi, Askeri ve Kültürel alanlarda, ülkenin devlet ve hükümetler kanalıyla ve ikili anlaşmalarla nasıl “BAĞIMLI” hale getirildiğini ve demokrasi mücadelesinin boyutlarını bulacaksınız. Osmanlı döneminde başlayan “Jön Türkler, İttihat ve Terakki” gibi ilerici hareketlerin emperyalizme karşı verilen “KURTULUŞ SAVAŞI” yla birlikte “TAM BAĞIMSIZLIK” anlayışı günümüze kadar nasıl gelmiştir, nasıl anlaşılmaktadır ve demokrasi mücadelesinin dostları ve düşmanları kimlerdir…? Geniş kitleleri etkileyen “Sosyal Demokrat düşüncenin ideolojik olarak doğruluk noktaları ile günümüzdeki sosyal demokrat söylemlerin pratik uygulamalardaki samimiyetsizliğini, ülkemizde yaşanan gerçeklerle kıyaslıyacaksınız…)

 

 

Bir cevap yazın