SİYASET’TE KAOS VE UZLAŞMANIN ORTAK PAYDALARI

SİYASET’TE KAOS VE UZLAŞMANIN ORTAK PAYDALARI

Eğer siyaset,genel anlamda devlet işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi olarak ele alınırsa, siyasette toplum çağdaşlık,laiklik ve demokrasi adına “Uzlaşmanın” ne kadar önemli olduğunu görmüş olur. Hele,hele ülke ekonomik,sosyal,siyasal ve kültürel alanlarda “Kriz” aşamasına gelmişse, bu

Krizlerden faydalanmak isteyen güçler demokrasiyi ve rejimi kesintiye uğratmak için ellerinden geleni yapacaklardır.Ülkemiz bu günlerde birden fazla krizlerle boğuşmak zorunda bırakılmıştır.Bir taraftan Dış politikamızda gelişen olumsuzluklar, diğer tarafta içte özellikle hayata geçirilmek istenilen rejim karşıtı ve demokrasi düşmanlığı, temel politikaların çökmüşlüğü,ülkeyi içte ve dışta son derece yıpratmıştır.Halk genel olarak bölünmüşlük emareleri göstermektedir.”İç savaş” koptu,kopacak düşünceleri giderek yoğunlaşmaktadır.Peki neden bu hale geldik.Geriye dönüp, son on beş yılın hükümet uygulamalarına bakacak olursak,bunun cevabını görebiliriz.

Siyaset çözümsüzlük değil, sorunlara ve kaos yaratan çevrelere karşı çıkış noktasıdır.Yeter ki uzlaşmanın değer ve içeriğini doğru bir şekilde kavrayalım ve ele alalım.Bu gün yaratılmak istenilen “Kaos” karşı yeter ki en büyük ortak paydamız olan “Sivil demokrasi” nin kesintisiz olarak işlemesidir.Bunun için en büyük ihtiyaç da, rejim olarak Cumhuriyettir.Başta siyasiler olmak üzere,toplumun bütün katmanları bu anlayışta birleşmelidir.Şunu unutmayalım ki, bu ortak paydamızda samimiyetsizlik olursa, devreye işte o zaman “Kaos “ yaratan güçler girer ve bu durumdan toplum zarar görür.O halde, başta siyasi partiler olmak üzere, tüm anayasal kurum ve kuruluşlar,tüm sivil örgütler, kendi bireysel ve kurumsal varlıklarından önce,

Hukukun üstünlüğüne inanıyorsalar,Çağdaş Laik Cumhuriyetin varlığına, Anayasa ve demokrasiye sahip çıkacaklardır.

Eğer ortak paydalarımız,başta demokrasiye,Laikliğe,Çağdaşlığa,insan haklarına,hukukun üstünlüğüne inanmışsa,işte o zaman kurumsal kimliklerimizi de o doğrultuda yönlendirmeliyiz.Aksi halde gelecek geçmişin kötü mirası üzerine inşa edilmiş olur ki, bunu hesabını gelecek kuşaklarımıza veremeyiz.Bakın bu ülke geçmişte çok kötü günler yaşadı.Kapitalizm ve gericilik boş durmuyor.Cumhuriyet döneminde bir çok ihtilallar gördük.Ama hala ayaktayız ve Cumhuriyeti korumaya çalışıyoruz.Ama ne varkı ülkemizdeki gericilik ve Faşizm en güçlü dönemini yaşamaktadır.Kısacası önümüzdeki süreç, ya Cumhuriyeti yada Şeriat düzenini hakim kılacak.Ünlü düşünür “Sokrates” , “..Her toplum laik olduğu rejimle yönetilir” demiş.Bizde laik olduğumuz rejim neymiş göreceğiz.
Saygılarımla.

Gazi KESKİN

Bir cevap yazın