KÜRESEL EMPERYALİZM VE SOLUN EVRENSELLİĞİ

KÜRESEL EMPERYALİZM VE SOLUN EVRENSELLİĞİ

Evrensel anlamda sol ve sosyal demokrat anlayış arasındaki bir çok farklılık günümüzde kafa karışıklığına yol açmaktadır.Genellikle günümüzde sol’un evrensel içeriği boşaltıldığından ,ulusal ve milliyetçiliğin ekseni etrafında dolaşır duruma getirilmiştir.Halbuki sol düşüncede ki evrensellik, sadece kendi anlayışı ve yapılanması için değil,özgürlük,kardeşlik,eşitlik ve adaleti tüm insanlık için istemektedir.

Kapitalizm karşıt değerlerde olan çelişkisiyle, evrensel solu günümüzde küresel emperyalizmin kıskacı altında tutmakla, ülkedeki sol örgütlenme ve yapılanmalara karşı acımasızca saldırmaktadır.1960’lı yıllarda ki dünyadaki sol hareketler,özellikle Latin Amerika da, ve Avrupa da ses getirmiş,ülkemiz de bu gelişmelerden etkilenen gençlik, sol düşünceyi evrensel değerlere kavuşturmak için mücadele vermişlerdir.Bu kessim dünyada olduğu gibi ülkemizde de 68 kuşağı olarak sürece damgasını vurmuştur.Ama bu gerçek,bir çok ülkede olduğu gibi bizde de emek cephesini küresel emperyalizmin kıskacından kurtarmaya yetmemiştir.Çünkü kapitalizm hala dünya üzerinde çok güçlü ve hala varlığını sürdürmektedir.Çünkü dünya işçi sınıfı ,hala sınıf

İdeolojisi ile donatılmamıştır.

Dünya sosyalistleri bir çok ülkede komünizm düşüncesini halim kılmak için sosyalist ve komünist kuruluş ve partilerde örgütlenmeyi gündeme getirmek isterken,emperyalizm de bu hareketlerin önünü kesmek için “Açık Faşizmlere” baş vurmaya devam etmektedir.Dağılan Doğu Bloğu, dünya sosyalist hareketini olumsuz etkilemiş,Sol bir çok ülkede parçalanmış ve örgütlü gücünü kaybetmiştir.Bu dağınıklık,solun genel anlamdaki evrensel değerlerini de zayıflatmış,zaafa uğratmış ve güçsüz bırakmıştır.Enternasyonalizmin kendi içindeki sosyalist düşünce akımları,Avrupa da gelişen oportünist ve revizyonist akımların tekeline geçmiş, buna karşılık burjuva milliyetçiliği güçlenmiştir.Marksist sosyal sınıf teorisi olan proleter Enternasyonalizmi ,bilimsel sosyalizmin evrensel anlamda örgütlenme ve yapısal gücüdür.Ancak günümüzde bu güç, kapitalist düşünceyi ortadan kaldıracak, ona son verecek düzeyde değildir.

Marksizm’in evrenselliği siyasi,felsefi ve ekonomik olarak düşünüldüğünde ,sınıfsız bir toplumun yaratılması ve Komünizm in inşası hedeflendiğinden ,solun evrenselliğinin önemi ortaya çıkmaktadır.1917 Ekim devriminden sonra gerçekleştirilen birinci-ikince ve üçüncü Enternasyonallerde anarşistlerin ,sosyal demokratların ,sosyalist ve komünistlerin çekişmeleri ,20.ci Y.Yılın siyasal,ekonomik ve kültürel gelişmelerinde ,burjuva ideolojisinin ve Emperyalizmi karşısında daima var olacaktır.Her ne kadar, Solun evrensel anlayışı ,kendi örgütsel yapısının dışına çıkmışsa da,eninde sonunda bunu başaracaktır.Tıpkı geçmişte Küba da,Bolivya da,Venezüella da, Kuzey Kore de, Vietnam da, ve Moldova da olduğu gibi.Ancak günümüzde İki binli yıllardan sonra, Sol’un gerek dünyada ve gerekse Türkiye de Emperyalizme karşı mücadele anlayışında “ Ortak tavır” almada duyarlı ve ilkeli olmalıdır.Çünkü Emperyalizmin karakteri değişmedi ve gerilemedi.Sadece uygulamada yöntemleri değişmiştir,SAYGILARIMLA.

Bir cevap yazın