İRTİCA KİMİN CAN SİMİDİ…?

      Yorum yok İRTİCA KİMİN CAN SİMİDİ…?

İRTİCA KİMİN CAN SİMİDİ…?

İrtica nın kelime olarak sözlük” anlamı “Gericilik” olarak belirtilmektedir.o halde gericilik, ilerlemenin,çağdaşlığın ve teknolojinin önünde engel teşkil eden bir durum olduğu kesindir.Yeryüzünde hiçbir şey durağan değildir.Değişim ve yenilenme her alanda diyalektiğin bir gereğidir.İrticanın hizmet anlayışında maddi temellerinin ne olduğu, neyi,niçin hedeflediğini göz önüne alacak olursak,irticanın günümüzde ortaya çıkmadığını, Cumhuriyetten öncede var olduğunu ve dönem,dönem hortladığını görürüz.

Osmanlı döneminde, “Patrona Halil İsyanı” ile başlayan irtica,İttihat ve Terak ki döneminde de kendini göstermiş ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında 14-15 Şubat 1925 de,Elazığ,Diyarbakır, Ergani ve Osmaniye de

“Şeyh Sait” “…Din elden gidiyor” diyerek,Cumhuriyete karşı ayaklanmış ve

“İstiklal mahkemelerinde” yargılanmışlardır.Bu durum ,irticanın sadece içteki

Gericilerin değil,dış Emperyalist güçlerinde önemli ölçüde etkili olduğu görülmektedir.Özellikle Orta Doğu ve arap ülkelerinde İngiliz Emperyalizminin Mekke de ki uşağı Emir Hüseyin’in 1915-1920 yılları arasında Siyonistlerin Filistine hakim kılınmasında İngilizlerden 200 bin altın sterlin aldığı bilinmektedir.Bu dönemde,İngiliz “LİOYD GEORGE” nin talebiyle Şeyhülislam

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına “Katli vaciptir” diye “FETVA” vermiştir.

Kısacası, İrticanın temel amacı, toplumu şeriat düzeni ile yönetmek olduğu açıktır.Bunun içindir ki ilamı kuralları kendi yorumu içerisine hapsetmek,toplumun ilerlemesindeki yenilikleri reddetmek ve Laik düşünceye karşı çıkmaktır.Atatürk’ün 3 Mart 1924’de Hilafeti kaldırmasından,günümüze

Kadar, irticanın yok olmadığını,sinsice örgütlenerek, bu gün iktidar olduğunu görmekteyiz.Cumhuriyet rejimini içine sindiremeyen,güç odaklarının bir araya gelerek,Kendi rejim istekleri için, Cumhuriyet olanaklarını kullanarak güçlenmiş ve iktidar olmuşlardır.

Günümüzde, şeriat güçleri ile Demokrasi güçleri arasındaki mücadele

Temel olarak “Cumhuriyetin” ortadan kaldırılıp,kaldırılmama mücadelesidir.

Cumhuriyetin kurulmasında Atatürrk’e omuz veren bu ulus,Türküyle,kürdüyle,

Lazıyla,çerkeziyle,alevisi ve sunisiyle ülkeyi bağımsızlığa kavuşturmuş ve Çağdaş bir yaşamı, Cumhuriyet Rejimi ile hakim kılmışlardır.Şimdi yapılmak istenilen nedir? Emperyalizmin ,ülkemizdeki emellerini gerici hizmetkarı ve işbirlikçisi bir iktidarla ülkeyi bölmek ve Şeriatı hakim kılmak için çalışılmaktadır.Burada halkımıza büyük görevler düşmektedir.Ulus olarak çok acı çekmiş bir toplumuz.Cumhuriyet rejimi ile Çağdaşlığı, demokrasiyi,insan haklarını,Adaleti ve eşitliği yakalamışken,şimdi geriye dönüp,Diktatörlüğü, Tek adam reimini kendine nasıl laik bulacaksın? Geleceğin için gerici ve şeriatçıdüşünceye …”…HAYIR “ de,

SAYGILARIMLA…

Bir cevap yazın