HOŞÇAKAL YARIN DİYENLERE “MERHABA BU GÜN” (68 Kuşağı)

HOŞÇAKAL YARIN DİYENLERE “MERHABA BU GÜN” (68 Kuşağı)

Onlar;
Dünya görüşünü paylaştılar.Yaşamı paylaştılar.Dostluğu, dürüstlüğü paylaştılar.
Ülkeleri için mücadeleyi, birlikteliği ve “ölümü” paylaştılar.
Evet 68 kuşağından bahsediyoruz .Yola çıktıklarında, her türlü bireyci davranışlarından uzak, saf, temiz, ve tam bağımsızlık duygularıyla kendilerini donatmışlardı.
Kendilerini vatanın ve halkın bir parçası olarak gördüler. Bu nedenle, ülkeye sahip çıkmak, emperyalizmin pençesinden kurtarmak ve gelecek kuşaklara güzel, yaşanılır, sömürüsüz, baskısız ve özgürlüklerle dolu bir ülke bırakamak istiyorlardı.Bu uğurda kendilerini feda ettiler.
Onlar, düşünce ve çizgi olarak yenilmediler.Tam tersine Türkiye devrimci hareketine ve halkına, çok zengin deneyimlerle dolu bir miras bıraktılar.
Bu kitapta, gerek 68 kuşağının ve gerekse 78 kuşağı diye adlandırılan devrimci kesimin  12 MART ve 12 EYLÜL dönemlerine özgü mücadele anlayışları ile, pratik eylemlerini kıyaslama ve değerlendirme fırsatı bulacaksınız.


 

Bir cevap yazın