CHP’ye Açık Mektup

      Yorum yok CHP’ye Açık Mektup

Sayın Genel Sekreterim.

Türkiye Cumhuriyeti nin oluşturulmasında öncülük yapan partimiz CHP’si, ülkemizi sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel olarak değerlendirildiğinde, vazgeçemeyeceğimiz bir partidir.Ben 68 kuşağının mücadele önderlerinden biriyinı. 12 Mart ta ve 12 Eylülde bedel ödedim, ödemeye halada devam ediyorum. Yaşamıma ve mücadeleme naçizane Araştırmacı Yazar ve Şair olarak devam etmekteyim.Ülkemizin genel durumu hakkında parti büyüklerime dönem dönem önerilerimi sunuyor ve düşüncelerimi paylaşıyorum. 32 (Otuz iki) yıldır bu tavrımı devam ettiriyorum.
Sayın Genel Sekreterim,Beni şahsen tanırsınız.İzmir Konak ilçe üyesiyim.(Ziraat Müh.Amaç KESKİN’in babasıyım.Sizinlede Bornova Belediye Başkanı olmadan önce tanışıyoruz.Daha önce düşüncelerimi Sn.Genel başkanımla da paylaştım.Sizinle de paylaşmak istiyorum.
Partimizde gördüğüm ve dönem, dönem yaşadığımız aksaklıklara,Yanlışlıklara ” Dikkat” çekmek istiyorum.Bazı hususlarda yapacağım değerlendirmeleri kişisel görüşlerimle birlikte, parti tabanımızda ve toplumumuzda gördüğüm ve bizzat yaşadığım gerçeklerden yola çıkarak Sizlerle paylaştığını! bilmenizi isterim. İçinde bulunduğumuz ülkemizin yaşadığı bu kritik dönemde, bu tür paylaşımlara çok ihtiyacımız olduğu kanısındayım.

CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN ŞU ANKİ DURUMU
CHP.si etkisiz mi görünüyor?.Hayır.Etkisizlikten kasıt,eli kolu Bağlı durmuyor.Ancak içinde bulunduğumuz ortamda, mevcut düzeni ve bu düzeni temsil eden gericiliği,faşizmi teşhir etmek için malzeme aramaya gerek yok.AKP.nin neresinden tutsan elinde kalıyor,Yeterki iyi değerlendirilsin.İşte bu konuda kadrolarımız,örgütlerimiz biraz etkisiz kalıyor.Her şeyden önce zaman hem kadrolarımız,hemde tabanımız açısından birlik zamanıdır.İç çelişkilerimizi ve komplekslerimizi, örgüt sorunlarımızın ve sistemle mücadelemizin önünde tutmamalıyız.Tüm örgütümüz bu hususta kendisini mutlak yenilemeli ve gözden geçirmelidir.

CHP.TOPLUM GÖZÜNDE TUTARSIZ VE POLİTİKASIZMI ?
Hayır. Özünde ne tutarsız nede politikasızdır.Her ne kadar toplumun bazı kesimlerinde bu ön yargı “Algı” olarak mevcut ise de, Bu durum Dönem,dönem karşımıza somut olarak çıkmaktadır. Özelliklede yakın zamanlarda Çözüm süreci”, ” Barış süreci” gibi vs. konularda net bir görüşümüz geniş kitleler içerisinde yankı bulmadı.Bu durum toplumda bu algıyı oluşturmuştur.Özelliklede Kürt sorunu üzerinde,toplumu tatmin edici tespitlerimizin olmayışı,veya geniş açıklayıcı olmayışı bu algıları yaratmıştır.Eğer bu veya benzeri hususlarda tespit ve araştırmalarımız varsa, bunları geniş halk kitlelerine aktarılmasında eksiğimiz var demektir.Bizi biz yapan görüş zenginliimizdir.Yeter ki planlı bir şekilde paylaşmasını bilelim.Ama bunun dil ve ağız birliği şeklinde olması gerekmektedir.

CHP. POLİTİKA ÜRETMELİDİR.
Partimiz, gerici ve Faşist AKP.nin propagandasına,ve ülkemizin ihtiyaçlarına karşı, deneyimli, ölçülü ve üretken olmalıciır.Sağo ve Faşist zihniyetin söylemleri karşısında daima savunmada değil, alternatif düşünceler üretmelidir.Daima savunmada kalmak,toplumun gözünde “Suçlu” imajı yaratmaktadır.Sosyal politikalarımızdaki önemli konularda , örneğim, Sağlık, Eğitim,Tarım ve Çevre gibi direk insanı hedef alan hususlarda,tam bir milli politika izlemeliyiz.Hangi iktidar gelirse gelsin, bu hususların genleriyle oynamamalı.Kendisine göre değiştirmemeli.İnsan hakları,Eşitlik,Çağdaşlık ve Laiklik v.s.

PARTİ ÖRGÜTÜMÜZÜN DÖNEM,DÖNEM SUSKUNLUĞU.
Tüm partililerimiz her zaman,gerek genel merkezimizle ve gerekse il ve ilçe yönetimlerimizle daima diyalog içerisinde olmalıdır.Örgütten gelecek talimat ve öneriler kamu oyu ile paylaşmada bunun önemi bütünlük açısından önemlidir.özellikle Yerel yöneticileriz ve parti örgütü yönetimlerimiz “Örgütün öncülüğünün tanınması” hususunda ilkeli ve doğru tavır içerisinde olmalı aralarımdaki dayanışmayı örnek bir şekilde yansıtmalıdırlar.Çünkü CHP. de, Varlığını gösteren bir yapılanmanın ihtiyacı hissedilmektedir.Tüm kadrolarımız be tabanımız sesli düşünme!’ çekingen,suskun ve asla pasif kalmamalı.Ben değil biz,olarak hareket etmeliyiz. Parti içi eğitimine tüm tabanımızın katılımı sağlanmalı ve önem verilmelidir.Politika üretmek suskunluğumuzu çözecektir.Çünkü bu gün Ülkemizde, AKP. İktidarıyla birlikte öz kaynaklarımız sıfırlanmış, ve ” İLERİ DEMOKRASİ” safsatası ile gerçek bir korku imparatorluğu yaratılmıştır.Türkiye hızlı bir biçimde “POLiS DEVLETiNE” Doğru sürüklenmiştir.Bakınız nerede bir küçük kıpırdanma varsa, Cop,biber gazı, tazyikli su, dayak, ev basmalar, soruşturma ve göz altılar devam etmektedir.Aydınlar, yazarlar,Gazeteciler, askerler,hakimler,polisler vs. herkes suçlu veya suçsuz göz altına alınıyor,tutuklanıyor ve ötekileştiriliyor.
Bütün bu olumsuzluklar için kürsülerden konuşmak artık yeterli değil.Dış Politika dibe vurmuştur.Halkımızın politize olmuş kesiminin ortak görüşü,Mevcut iktidarla Demokratik kurallarla mücadele etmek zamanı dolmuştur.Sine-i Millete dönmek gerektiği ağır basmaktadır.Halkı ikna etmek için elimizde çok büyük materyaller var.

CHP.NİN İDEOLOLOJİSİ NEDİR.?
Ülkemizde bazı çevrelerce,CPP.nin bir dünya görüşü (ideolojisi) olmadığı,algılanmaktadır.Bu doğru değildir.Ama tanıtım ve bilgi eksikliği bu algıyı yaratmakladır.CHP. 1970’li yıllarda netleşen bir dünya görüşü olarak, ” Ortanın Solunda” bir partidir ve “Sosyal Demokrattır” Eksikliğimiz ise CHP.nin Sosyal Demokrat bir parti olarak, onu “Sosyal Demokrasinin Evrensel ilkelerinden uzak tanıtımıdır.Ve özellikle bazı hususlarda pratik davranışlarımız ve uygulamalarımız bu düşünceyle bağdaşmayınca,parti tabanında “Özel eleştirilere” maruz kalmaktayız.(Örneğin, parti içi demokrasi uygulamaları gibi, Önseçim gibi, vs.)Aktif politikadan yana ,hedefi olan, ne ezen, ne ezilen Halkça bir düzen, eşitlikten,Demokrasiden, adaletten yana tespitleri,Tüzüksel ve programsal tespitlere uygun bir partidir.

CHP. ETNİK YAKLAŞIMLARI REDDETMELİDİR.
Şunu hemen belirteyim ki, CHP.si kesinlikle etnik yaklaşımlı bir parti değildir.Olmamalıdır da. Ancak bu hususta, dikkat edilmesi gereken konu, özellikle seçim dönemlerinde “Aday” belirlerken,bazı yerlerde “Adayın nitelikleri” göz önüne alınması gerekirken, adayın etnik kökeni üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır.Bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerekir Yörenin özelliğini dikkate alınarak, bu tür yanlışlara düşülmemelidir.Geçmiş seçimleri değerlendirerek olursak,CHP. bu hususta talihsizlikler yaşamıştır.Bu hususlar daha çok 1980’lerden sonra yaşanmıştır.Günümüzde geçerli olmamalıdır.

ÖZGÜRLÜKLERİ GÜNÜMÜZDE CHP.SAĞLAYABiLiR.
Sağcı, gerici,dinci ve Faşist partiler,Laiklikten ve özgürlükten yana olamazlar. Doğası gereği eşitlikten yana hiç olamazIar.Aynı zamanda Kürt sorunu gibi çözümü bekleyen konularda da ne üretken, nede çözücü olurlar.Bu tür sorunları sola yatkın, anti-emperyalist geçmişi olan ve Cumhuriyeti kuran CHP.si yapabilir.Dolayısıyla CHP.si geliştireceği yol haritası ve doğru politikalarla aktif rol oynamalıdır.

CHP. GENÇLEŞTİRİLMELİDiR.
CHP.si, disiplinli,aktif, ve vurduğu yerden ses getiren bir parti olmalıdır.Kadrolarının geleştirilmesi şarttır.Çalışan kesimlerde, liselerde ve Üniversitelerde örgütlenmeye önem vermelidir.Genç kesimin mücadele azmini hatırlayacak olursak, 68 kuşağının anti-faşist ve anti-emperyalist düşünce ve pratiği, sosyal demokrat ideolojinin evrensel ilkelerini ve Kemalizmi hiç bir dönem reddetmemiştir.Chp.sinin 197ı ve 1979 dönemi gençlik anlayışı geri getirilmelidir.Bu gün partimizin buna çok ihtiyacı vardır.

SONUÇ OLARAK:
Sayın Genel Sekreterim. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partimizin, Genel sekreteri olarak Atatürk’ün partisindesiniz..Değerini bildiğinizden ve hakkını verdiğinizden asla şüphem yok.Tüm kadrolarımız ve ve bizler biliyoruz ki, bu gün ülkemiz son derece kritik ve zor günler yaşıyor.Ve yine biliyoruz ki,Cumhuriyet karşıtları Laikliği,çağdaşlığı ve Rejimi ortadan kaldırmak ve geleceğimizi yok etmek için çaba sarf etmektedirler.Cumhuriyet kurulduğundan beri, Gericilik, Emperyalizm ve içimizdeki iş birlikçileri boş durmadılar.Son onbeş yıldır Gericilik iyice azıtmıştır.Ama her şey bitmiş değildir.Cumhuriyet Halk Partisi hala ayakta ve dimdik.Ve bizler Bedel ödemeye hazırız.Önümüzdeki süreçte CHP. kendisini ve kadrolarını yenileyerek, mücadeleye devam edecektir.Bu hususta Halkımız bu atılımları beklemektedir.Bizler,Tüm Parti kadrolarımızın gerek örgütlenmede ve gerekse parti politikalarımızı hayata geçirmede ilkeli ve aktif olması gerektiğine inanıyor ve SAYGILARIMI SUNUYORUM.

İLETİŞİM(adres)
2440 SK.No. 7
Gültepe-İZMİR                                                                                              Gazi KESKiN
Tel: 0537 982 15 10                                                                                     CHP. İzmir-Konak İlçe Üyesi
e-mail: gazi@gazikeskin.com                                                                     Araştırmacı Yazar-Şair

Bir cevap yazın