ALEVİLER, BAĞIMSIZLIK VE TOPLUMSAL YAŞAM….

ALEVİLER, BAĞIMSIZLIK VE TOPLUMSAL YAŞAM….

Günümüzde Türkiye de oynanan oyunlara dönem, dönem Alevileri gündeme getirmek, yaşadıkları bölgelerde ve şehirlerde kapılarını işaretlemek,buralarda katliamlar yapmak gibi eğilimlere girilmektedir.Aleviliğin,düşünce olarak, felsefe olarak,insanlık olarak ne olduğu,özellikle Cumhuriyet tarihinden sonra net bir biçimde ortaya koyulmuştur.Ne yaparsanız yapın, Aleviler provokasyonlara gelmeyecektir.Onlar Cumhuriyetteki yerlerini ve varlıklarının önemini çok iyi biliyorlar.Bir kez daha özetletelim.

ALEVİLER: İslamiyet’in doğuşu ve EHLİBEYİT neslinin sürecine bakıldığında toplum içerisinde Sevginin,hoş görünün,birlik ve adaletin aynası olmuştur.İnsana hak ve adalete yaklaşımları Alevileri, hem düşünce olarak, hem de kitle olarak tarihsel süreçte her zaman “HEDEF” haline getirmiştir.Bu durumu tarihçiler her ne kadar çarpıtarak yansıtsalar da, pratik yaşam Alevilerin gerçek yüzlerini ve niyetlerini her zaman açığa vurmuştur.Ulusal Kurtuluş savaşını dikkate alırsak, Aleviler Atatürk ün yanında nasıl yer aldıkları belgelerle kanıtlanmıştır.Atatürk’e maddi ve manevi destek vermişlerdir.Çünkü Aleviler Atatürk ün gözlerinde kendi geleceklerini görmüşlerdir.Anadolu’da ki hangi Alevi evine konuk olursanız olun, odanın en önemli başköşesinde bir tarafta Atatürk ün diğer tarafta da Hz.Ali’nin resmini görürsünüz. Alevilerin Osmanlı dönemindeki baş kaldırışları ile Cumhuriyet dönemindeki baş kaldırışları bir birlerine karıştırılmamalıdır. Kurtuluş savaşı dönemindeki baş kaldırışları tamamen Ülkenin ve Ulusun tam bağımsızlığına indirilen darbeler içindi. Osmalı döneminde ise, Etnik kökenlerinin ve düşüncelerinin ortadan kaldırılmasına karşı idi.Yavuz Sultan dönemini ve Şah İsmail dönemini hatırlayınız.Cumhuriyet döneminde kendilerine gelen Aleviler, Gazi Mustafa Kemal’e o kadar inançlı bir şekilde bağlanmışlar kı, Onun tüm Devrim ve İlkelerine sadık bir yaşam tarzı benimsemişlerdir.Cumhuriyet döneminde ve Atatürk ten sonra bunun içindir ki günümüzde Alevilere karşı yoğun baskı ve katliamlar yapılmaktadır.Ama ne yaparlarsa yapsınlar Aleviler Cumhuriyetin.Laikliğin,Çağdaşlığın,Demokrasinin ve İnsan Haklarını savunucusu ve bekçisi olmaya devam edeceklerdir.Çünkü yaşamı sadece kendileri i,çin değil bütün “ İNSANLIK “için benimsemişlerdir. Günümüzde kendilerine gelen aleviler, toplumsal yaşamda barış,kardeşlik,sevgi ve eşitlikten yana her zaman tavır koymaya

hazırdırlar.Bu nedenledir ki, Demokrasiyi içlerine sindirmiş olarak Cumhuriyetin temel değerlerinin ne olduğu ve nasıl kazanıldığı hususunda kendilerine son derece güvenmekte ve mücadelelerine devam ettirmektedirler.Demokrasi,Cumhuriyet,Çağdaşlık ve Diktatörlüklere karşı her zaman HAYIR demişlerdir.Bu günde HAYIR,HAYIR,HAYIR Diyeceklerdir.Vatanlarına,bayraklarına ve geleceklerine karşı dik duracaklar,asla boyun eğmeyecekler

Saygılarımla.

Araştırmacı yazar-Gazi KESKİN


 

Bir cevap yazın