3O MART 1972-KIZILDERE

      Yorum yok 3O MART 1972-KIZILDERE

3O MART 1972-KIZILDERE

45 Yıl önce idi .68 Kuşağından olan arkadaşlarımız Emperyalist-Kapitalist sistemin yerli işbirlikçilerine, anti-emperyalist ve anti-faşist mücadelelerinde, bir taraftan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını kurtarmak, diğer taraftan,Ülkenin tam bağımsızlığı için ideolojik ve pratik mücadele veriyorlardı.Kızıl dere olayı aynı zamanda Devrimci dayanışma nın en somut örneğidir.Evet 68 kuşağından söz ediyoruz.Onların hedefleri ve amacı vardı.Sömürüsüz,halkça bir düzen getirilmesinden yana idiler.İdeolojilerinde “ Tam Bağımsızlık” vardı.Bireysel hiçbir çıkarları ve düşünceleri yoktu.Yurtseverdiler. Ülke geleceğinin, halka yani Emek Cephesine, (İşçi,köylü,gençlik vs.)demokrasiye,insan haklarına,bağımsızlığa kavuşması için kendilerini feda ettiler.Ama onlar ne yenildi, ne teslim oldular .Severek kucakladılar ölümün en güzelini.Ve Onlar Türk halkına ve Gençliğine zengin deneyimlerle dolu devrimci bir miras bıraktılar.Bu gün içinde bulunduğumuz ortamda, Atatürk’ün emanet ettiği bu güzel ülkenin geleceği, yine Türk gençliğinin “ EMANET” anlayışı içerisinde hayat bulacaktır.Gençliğe güvenmemiz gerekmektedir.Çünkü gelecek onların omuzlarında yükselecektir.

Evet sevgili okuyucular. Bu gün 30 MART 2017.Mahir ve Arkadaşlarının, yani KIZILDERE Katliamının üzerinden 45 yıl geçmiştir.Mücadelelerinin hiçbir anısı unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. Har ne kadar 68 – 78 – 90’lı gençler olarak içinde bulunduğumuz günleri kaygı ile izliyorsak ta, gençler olarak 60,lı, 70,li, 80’li ve 90’lı gençliğin mücadele anlayışı 2000’li yıllarda ve sonrasında mücadelesine devam edecektir.Günümüzde eskisi gibi diktatörlüğe “HAYIR” dediğimiz gibi bu günde “..HAYIR, HAYIR, HAYIR” diyor, KIZILDERE VE TÜM KATLİAMLARI LANETLİYOR VE DİYORUZ Kİ…

ONLAR..

Onlar ölmediler,
Severek kucakladılar,
Ölümün en güzelini.

Kimi Kızılderede vuruldu
Göhsünden…
Kimi Nurhakta Sırtından,
Kimi dar ağaçlarında gitti,
Başları dim dik.

Ama onlar.
Ne yenildiler,ne teslim oldular.
Severek kucakladıler
Ölümün en güzelini…

Haykırıyor şimdi
Nurhaklar,Mamaklar,Kızıldereler
Onlar ölmediler,
Yolumuza ışık, önümüze klavuz oldular…

YÜRÜYÜN YOLDAŞLAR…

Bir cevap yazın